Droomaanvragen zijn heel welkom!

Vanaf 1 januari 2020 is Vang je Droom een Fonds op Naam, ondergebracht bij het prachtige fonds Nationaal Fonds Kinderhulp in Deventer. De uitvoerende is de vrijwilligersorganisatie Humanitas Twente. Vang je Droom heeft al jaren een waardevolle samenwerking met hen en zij zullen met dezelfde passie, warmte en liefde het vangen van dromen voortzetten. Droomaanvragen komen bij Judith Koerhuis binnen. Zij zal deze coördineren. Met Judith heeft Vang je Droom al veel samengewerkt en hebben we ook Samen Genieten opgezet. Jessica Heutink blijft verbonden als vrijwilliger en ambassadeur. 

Hulpverleners die binnen Twente en Salland met onze doelgroepkinderen en -gezinnen werken: droomaanvragen zijn heel welkom!

 

De aanvraag wordt getoetst aan de volgende richtlijnen:

  • Kinderen uit gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben om reële dromen van hen te realiseren
  • Kinderen met een psychosociale problematiek die moeilijk of niet mee kunnen doen met het gewone aanbod aan reguliere activiteiten/vakanties
  • Jonge mantelzorgers
  • Minderjarige (voormalig) vluchtelingen
  • Eén droomaanvraag per 4 jaar, per kind, per gezin
  • Leeftijd kinderen t/m 18 jaar
  • Aanvrager blijft verantwoordelijk voor en betrokken bij de aanvraag
  • Bij een aanvraag voor een vakantie is de aanvrager achterwacht en zorgt voor vervoer indien nodig
  • Een midweek kan tussen 1 november en 1 april worden aangevraagd, per gezin maximaal 1 keer in de 4 jaar
  • Groepsaanvragen worden financieel ondersteund (maximaal 2 per jaar tot een maximum bedrag van €1000 per aanvraag); de uitvoering wordt gerealiseerd door de aanvrager. Naderhand ontvangt VjD de bonnen/rekening(en) en indien toegestaan enkele foto’s/film.

Gegevens aanvrager *


Gegevens gezin

Gezinssamenstelling