Over Humanitas Twente & Vang je Droom

Vanaf 1 januari 2020 is Vang je Droom een Fonds op Naam, ondergebracht bij het prachtige fonds Nationaal Fonds Kinderhulp in Deventer. De uitvoerende is de vrijwilligersorganisatie Humanitas Twente.

Vang Je Droom is in 2008 opgericht en wil, door het vangen van dromen, kinderen voor wie het leven er niet zo kleurrijk uitziet een lichtpuntje brengen en een mooie herinnering creëren waar ze nog lang met een positief gevoel op terug kunnen kijken. Want ieder kind is het waard om in zichzelf en in zijn dromen te geloven. 

In 2009 zijn oprichter Jessica Heutink en mede-oprichter Yvonne de Jonge samen met nog 3 mede-oprichters van start gegaan. Ieder jaar groeide het aantal aanvragen en het aantal kinderen waar een droom voor gevangen werd. Individuele dromen, groepsdromen en groepsactiviteiten werden gerealiseerd en resulteerde in blije gezichtjes, dankbare gezinnen en hulpverleners die via deze weg iets extra’s konden bieden. 

 

Vang je droom bestaat 10 jaar

Vang je Droom bestaat in 2019 10 jaar! Duizenden dromen zijn het afgelopen decennium gevangen, van heerlijke gezinsvakanties tot ontmoetingen met idolen en van slapen in prinsessenkamers tot snelle races op de kartbaan. Johnny de Mol interviewt 4 jong volwassenen die vertellen hoe het was om, als kind met een onzichtbare rolstoel, toch hun droom in vervulling te zien gaan.

 

 

 

Over Humanitas Twente

Vrijwilligers organisatie Humanitas Twente levert een bijdrage aan een sterke en humane samenleving. Ieder mens is sterker dan hij zelf soms denkt. Voelt iemand zich even niet zo sterk dan ondersteunen we heel graag met hulp van een vrijwilliger. Een waardevolle laagdrempelige werkwijze met mooie positieve resultaten. Jaarlijks geven zo’n 650 vrijwilligers 2400 mensen tijdelijk een steuntje in de rug. 

Hoe we kunnen helpen? 

We bieden gezinsondersteuning; helpen met thuisadministratie; organiseren het Mamacafé; helpen bij de omgangsregeling van gescheiden ouders; ondersteunen mensen met een migratie achtergrond, mensen in eenzaamheid en jongeren die meer zelfvertrouwen nodig hebben

 

 

Werkwijze Humanitas Twente

Als vrijwilliger bij Humanitas Twente word je getraind en begeleid door beroepskrachten. De deelnemer (een gezin, kind of jongere) wordt gekoppeld aan een bij de vraag passende vrijwilliger. De beroepskracht traint en begeleidt de vrijwilligers. Als vrijwilliger ondersteun je onze deelnemer(s) tijdelijk. Je leert het probleem bij de deelnemer te laten, waardoor je het mogelijk maakt dat hij, zij of het gezin uiteindelijk zelf verder kan. Op deze wijze verbind jij je in principe voor een jaar aan een hulpvraag. Mocht je meer incidenteel vrijwilligerswerk zoeken zijn Vang je Droom en Samen Genieten wellicht passend voor jou.

Klik hier voor meer informatie en eventuele opgave.