Stichting Vang je droom verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Stichting Vang je droom toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Over Stichting Vang je droom Stichting Vang Je Droom helpt om, samen met vrienden, familie of hulpinstanties, de dromen te realiseren van kinderen tot 18 jaar uit Twente en Salland die in armoede, of onder moeilijke gezinsomstandigheden leven. Om dit te kunnen doen, roepen wij hulpverleners op om deze kinderen en hun gezinsleden aan te melden. Verder werft de Stichting vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze hulpverleners en (potentiële) vrijwilligers aan ons verstrekken en de persoonsgegevens van degene voor wie de doom wordt aangevraagd, plus die van diens gezinsleden. Hulpverleners verklaren bij het aanmelden van een droom dat de ouders van het betreffende kind toestemming hebben gegeven voor én akkoord zijn met het verstrekken van de persoonsgegevens van henzelf en hun gezinsleden.

Persoonsgegevens
Stichting Vang je droom verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Doelen
Stichting Vang Je Droom verwerkt uw gegevens om dromen te kunnen laten beoordelen door een onafhankelijke commissie, om dromen te kunnen realiseren, of om vrijwilligers te kunnen selecteren en inzetten. Deze persoonsgegevens verwekt de Stichting op grond van de toestemming die de Stichting hiervoor heeft gekregen van hulpverleners, ouders van gezinnen of (potentiële) vrijwilligers. Eenieder kan die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen
Stichting Vang Je Droom bewaart persoonsgegevens die horen bij toegekende dromen en waarvoor de toestemming niet tussentijds is ingetrokken, tot vier jaar na het realiseren van de droom. Dit omdat kinderen maximaal eens in de vier jaar voor een droom in aanmerkingen mogen komen. Persoonsgegevens die verbonden zijn aan dromen die niet worden gerealiseerd worden per direct verwijderd zodra de beoordelingscommissie negatief heeft besloten over de aanvraag.

Beveiliging
Stichting Vang je droom hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten betrokken
U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiervoor mailen naar info@vangjedroom.nl. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

Ontvangers
Stichting Vang Je Droom stelt uw gegevens nooit aan derde partijen ter beschikking, met uitzondering van de leden van de beoordelingscommissie. Met hen is de Stichting schriftelijk overeen gekomen dat zij de ter hand gestelde persoonsgegevens onmiddellijk na iedere beoordeling verwijderen en/of vernietigen. Stichting Vang Je Droom schakelt bij de uitvoering van haar activiteiten geen verwerkers in.

Gebruik van Cookies
Stichting Vang Je Droom heeft geen trackers op haar website geplaatst en plaats ook geen cookies op uw computer.

Cookie instellingen wijzigen

Wijzigingen
Stichting Vang Je Droom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@vangjedroom.nl.